Frost - slika zaslonaFrost je projektno programsko rješenje koje ima dvije osnovne funkcionalnosti tj. dva modula:

 • Naručivanje i distribucija (masovne narudžbe robe koje se distribuiraju unaprijed poznatim kupcima)
 • Upravljanje skladištem (odnosi se na skladište hladnjače, ali je primijenjivo i na druge vrste skladišta)

Rješenje je u potpunosti integrirano sa ERP sustavom APROSS, a moduli se mogu naručiti zasebno te se mogu prilagoditi specifičnostima poslovanja raznih djelatnosti.

Klikom na galeriju pogledajte neke od prikaza rješenja:

Funkcionalnosti rješenja:

 • Unos poslovnog partnera (mogućnost unošenja tri adrese (sjedište, dostava, račun)
 • Mogućnost dodjele poslovnom partneru količinu odobrenu za narudžbu
 • Unos artikala (po razinama pakiranja palete/gajbe/vreće itd.)
 • Unos ruta (linija) naručivanja
 • Unos regija i svrstavanje ruta po regijama
 • Narudžbe kupaca
 • Kontrola narudžbe po veličini pakiranja (palete/vrećice kao cjelobrojne vrijednosti)
 • Narudžba se automatski pridružuje određenoj ruti (određeno na partneru)
 • Mogućnost otkaza narudžbe po listi dugovanja (može biti blokiran, ali ručno moguće svejedno izdati robu)
 • Svrstavanje kupca na linije te unos redoslijeda dućana na ruti
 • Svrstavanje kupca u grupe za koje vrijede ista pravila (uz mogućnost iznimki)
 • Mogućnost dodjele više ruta jednom partneru (upisuje se jedan najčešći, ali mogućnost promjene ručno na ruti odnosno narudžbi)
 • Kreiranje cjenika
 • Mogućnost dodijeljivanja cijene za period ili asortiman
 • Pridruživanje jednog ili više cjenika poslovnom partneru
 • Kreiranje plana naručivanja prema danima s redoslijedom kupaca po određenom danu
 • Ugovorni uvjeti kupaca (mogućnost unosa i zadužnice na ugovore)
 • Unos narudžbi na temelju cjenika s obračunom ambalaže
 • Formiranje otpremnica i dispozicija za skladište
 • Masovno i automatsko ispisivanje otpremnica po ruti i po danu (ako se ruta ne unese, onda ispisuje sve po abecedi)
 • Ispis barkoda na otpremnici
 • Formiranje eventualnog povrata od kupca
 • Formiranje izlaznih računa s obračunom kamata (automatski sve do određenog dana ili na dan)
 • Automatsko formiranje računa iz otpremnica koje nisu promjenjene te mogućnost ručne izmjene onih koje su promjenjene (zbog povrata robe i sl.)
 • Podjela računa prema načinu plaćanja (gotovinski i virmanski)

Pregledi i izvještaji rješenja:

 • Pregled prodaje – generator izvještaja
 • Izvještaj o periodičnoj prodaji po proizvodu u raznim mjernim jedinicama
 • Izvještaj o prodaji dućana po proizvodu
 • Izvještaj o prodaji po partneru
 • Evidencija o potrebi ambalaže
 • Lista skladištu za pripremu isporuke (količina po proizvodu/količina po ruti/kamionu)
 • Lista dugovanja za zadani dan (do tog dana) po ruti, po regiji i ukupno
 • Financijski izvještaji
 • Izvještaj o dostavljenim proizvodima po dućanima i rutama za zadani period
 • Pregled dućana kao i njihov redoslijed na određenim rutama te kontakti partnera
 • Utovarni plan po rutama, po proizvodima i ukupno
 • Pregled i ispis grupirano po vrstama plaćanja
 • Lista za obračun za gotovinsko plaćanje
 • Pregled dnevnih narudžbi – pivot
 • Pregled partnera bez narudžbi (plan)
 • Stanje zaliha (minimalna zaliha, istek roka)
 • Pregled razlike otpremljene i prodane robe
 • Analitika dostavljene robe i otknjižene robe
 • Ispis ruta (i narudžbi) za uvid terenskim predstavnicima nakon ispunjavanja dnevnih narudžbi

Funkcionalnosti rješenja:

 • Optimizacija i upravljanje skladištem – skladište (hladnjače) strukturirano prema regalima s pozicijama te se vodi po optimalnom smještaju
 • Komisiona pozicija i rashladne komore
 • Na regalu su smješteni proizvodi pakirani u vreće/gajbe/palete
 • Artikl ima definiranu adresu na koju je moguć smještaj (na jednu adresu može ići samo jedna paleta (cijela))
 • Izrada dokumenata za ulaz robe (primka, povrat i sl.)
 • Izrada zapisnika reklamacija o lošoj robi
 • Izrada preskladištenja zadnje palete robe
 • Mogućnost zaprimanja robe sa barkod čitačem
 • Izrada dokumenata za izlaz robe (otprema, otpis, manjak i sl.)
 • Unos vrste dokumenta, količine, datum zaprimanja i datum proizvodnje (ili rok trajanja) artikla te na vrsti dokumenta moguće definirati da li se roba zaprima direktno na regal ili na komisiju
 • Automatsko određivanje adrese smještaja robe
 • Mogućnost ispisa deklaracije (sadrži šifru artikla, adresu i datum) ako roba ide na regal
 • Inventura komisione robe
 • Izradita ručnog dokumenta za pripremu robe za komisiju
 • Preuzimanje dispozicije iz prodaje i formiranje skladišnog izlaza
 • Izrada utovarnog plana – sastoji se od više otpremnica za istu liniju
 • Prilikom preuzimanja utovarnog plana, autoamtsko obračunavanje potrebne količine za komisioniranje i automatsko određivanje adrese sa kojih treba skinuti robu na posebnu (komisionu) poziciju prema datumu proizvodnje ili roku trajanja
 • Osim utovarnog plana podloga za izlaz može biti bilo koji ručno unesen dokument

Pregledi i izvještaji rješenja:

 • Uvid u stanje skladišta i raspoloživost skladišnih adresa – tabelarno i grafički
 • Uvid u stanje na posebnoj poziciji na kojoj je roba komisionirana
 • Prikaz raspoloživog stanja kod unosa narudžbi
 • Osigurati izvještaje po više jedinica mjere (kg, vreća, paleta)
 • Kartica artikala – skladište
 • Kartica pozicija – skladište
 • Pregled prometa na skladištu
 • Ispis lager liste po starosti zaliha