Cube reports je programsko rješenje na SQL serveru koje omogućuje samostalnu izradu višedimenzionalnih izvještaja uključujući dubinsku analizu, prikaz grafova, indexa, itd. Dio je svih modula APROSS-a omogućujući korisniku da samostalno izradi izvještaje po svojim potrebama i željama. Rješenje se može implementirati i samostalno vežući se i na druge ERP sustave.

Rješenje funkcionira kroz 4 osnovna koraka:

1. Sačuvani izvještaji - Korisnik dobiva pregled već spremljenih izvještaja iz kojih može izabrati izvještaj koji je ranije kreirao. Ukoliko želi kreirati potpuno novi izvještaj prelazi na korak 2.

2. Kreiranje izvještaja - Korisnik izabire 2 vrste kategorija koje ga zanimaju u izvještaju: opisne i vrijednosne. Opisne su: npr. godina, vrsta dokumenta, odjel, prodajno mjesto, tip prodajnog mjesta, broj dokumenta, klasifikacija artikla, naziv artikla, kvartal, mjesec, tjedan, datum, tip artikla, kataloški broj, itd. (bilo koju kategoriju po kojoj se vode evidencije), a vrijednosne su: npr. količina, nabavna vrijednost, prodajna vrijednost, rabat, cassa sconto, RUC, ili matematički izvedenu vrijednost iz bilo kojih vrijednosnih kategorija po kojima se evidencije vode.

3. Odabir uvjeta - Nakon što korisnik odabere sve kategorije podataka koje ga interesiraju, zadaje uvjete, poput određenog vremenskog perioda, prodajnih mjesta ili određenih artikala, odnosno korisnik po želji iz kategorija filtrira određene skupine ili podatke koji ga interesiraju.

4. Prikaz - Korisnik dobiva pregled odabranih kategorija i uvjeta te dobiva mogućnost spremanja izvještaja pod željenim imenom koji se kasnije pojavljuje u 1. koraku. Rezultat ovog koraka je kreirani izvještaj. Kreiranjem izvještaja otvaraju se razne mogućnosti pregleda izvještaja:Cube reports - Slika zaslona

 • Grupiranje podataka po želji
 • Preslagivanje kolona po želji
 • Pregled podataka u apsolutnom ili relativnom iznosu
 • Skaliranje podataka
 • Pregled top podataka
 • Pregled podataka kao Bar stupaca
 • Pregled rangova podataka
 • Pregled indeksa podataka
 • Grafički pregled podataka (Bar, Pie, Stacking area, Plot, Area, Candle, Polar, Radar, Bubble)
 • Mogućnost prilagodbe grafova dubinski, dimenzionalno, u relativnim iznosima, rotacijski te odabirom boja

 

Klikom na galeriju pogledajte neke od prikaza Cube reportsa:

Cube reports se primjenjuje kao izvještajni dio APROSS-a u svakom modulu pa tako postoje sljedeći oblici rješenja:

 • Analiza dokumenata prodaje
 • Analiza rezervirane robe u ponudama
 • Analiza prodaje
 • Analiza prodaje – godišnja analiza
 • Analiza prometa
 • Analiza prometa – godišnja analiza
 • Analiza isporuka kupcima
 • Analiza neisporučenih količina
 • Analiza statusa zaključnica
 • Analiza reversa
 • Analiza obračuna bonusa
 • Analiza bonusa prema prodaji
 • Analiza prodaje prema KAM-u
 • Analiza maloprodaje
 • Analiza kupaca i dobavljača
 • Analiza otvorenih stavaka
 • Analiza zatvorenih stavaka
 • Analiza kupaca i dobavljača – godišnja analiza
 • Analiza blokada kupaca
 • Analiza nabave robe
 • Analiza stanja zaliha robe
 • Analiza koeficijenta obrtaja
 • Analiza indikatora zaliha robe
 • Analiza nabave materijala
 • Analiza zaliha materijala – godišnja analiza
 • Analiza stanja materijala

 • Analiza prometa materijala
 • Analiza materijalne bilance
 • Analiza ugovora
 • Analiza međuskladišnica
 • Analiza povratnica robe
 • Analiza usporedbe skladišta
 • Analiza glavne knjige
 • Analiza ulaznih računa
 • Analiza izlaznih računa
 • Analiza naplate potraživanja
 • Analiza priljeva sredstava
 • Analiza blagajničkog poslovanja
 • Analiza isplata dobavljačima
 • Analiza odljeva sredstava
 • Analiza PDV-a
 • Analiza intrastata
 • Analiza – planirano / ostvareno
 • Analiza – troškovi / prihodi
 • Analiza utrošenog materijala
 • Analiza plaća
 • Analiza plaća – statistika
 • Analiza ljudskih resursa
 • Analiza ugovora o djelu
 • Analiza autorskih honorara
 • Analiza dokumenata u razmjeni
 • Analiza putnih naloga
 • Analiza loko vožnje