Metal pro - Slika zaslona.Metal pro je projektno programsko rješenje prilagođeno i namjenski napravljeno za metalnu industriju. Rješenje automatizira praćenje procesa proizvodnje i prerade metala. Rješenje je integrirano sa ERP sustavom APROSS što omogućava automatizaciju knjigovodstvenih procesa. Rješenje se može naručiti kao zasebno te su moguće dorade vezane za integraciju sa drugim ERP sustavima.

Klikom na galeriju pogledajte neke od prikaza rješenja:

Funkcionalnosti i pregledi rješenja:

 • Upis i ažuriranje proizvodnih odjela
 • Upis i ažuriranje skladišta materijala i gotovih proizvoda
 • Definiranje pripadnosti skladišta proizvodnom odjelu
 • Definiranje mjesta troška za evidenciju radnog vremena
 • Upis i ažuriranje vrsta materijala
 • Upis i ažuriranje matičnih podataka za materijal i gotove proizvode
 • Upis i ažuriranje grupa radnih mjesta
 • Upis i ažuriranje radnih mjesta
 • Upis i ažuriranje operacija
 • Upis i ažuriranje vrsta usluga
 • Otvaranje, lansiranje i evidentitranje završetka radnih naloga za proizvodnju
 • Strukturna sastavnica proizvoda
 • Potrebe materijala po radnom nalogu
 • Kalkulacija sastavnice
 • Zahtjevi za nabavu
 • Evidentiranje proizvedene količine i utrošenog materijala po radnim nalozima

 • Evidencija radnog vremena utrošenog po radnim nalozima po radnicima, po operacijama i po radnim mjestima
 • Evidencija usluga po radnim nalozima
 • Definiranje ostalih troškova po radnim nalozima
 • Obračun radnog naloga (proizvedeno, utrošeni materijal, utrošeni rad, ostali troškovi i izvršene usluge po radnim nalozima )
 • Početno stanje nedovršene proizvodnje i nedovršena proizvodnja
 • Izrada dokumenata (primke, izdatnice, predatnice, međuskladišnice, otpremnice,…)
 • Automatsko kreiranje početnog stanja
 • Kartice materijala i gotovih proizvoda
 • Stanje zaliha materijala i gotovih proizvoda
 • Pregled prometa (po vrstama dokumenata, radnim nalozima, poslovnim partnerima…)
 • Pregled utrošenih sati rada po radnim nalozima i radnicima
 • Generator izvještaja prometa
 • Generator izvještaja utrošenih sati rada
 • Prijenos dokumenata u financijsko knjigovodstvo

Metal pro