PEKS soft - slika zaslonaPEKS soft je projektno programsko rješenje za praćenje pretplata, edicija, kataloga i seminara. Rješenje omogućuje prijavu i višekriterijski odabir pretplatnika, obavještavanje pretplatnika te automatsku izradu ponuda, računa, obavijesti, produženja pretplata itd. Rješenje je integrirano sa ERP sustavom APROSS što omogućava automatizaciju knjigovodstvenih procesa. Rješenje se može naručiti kao zasebno te su moguće dorade vezane za organizaciju poslovanja poduzeća i integraciju sa drugim ERP sustavima.

Klikom na galeriju pogledajte neke od prikaza rješenja:

Funkcionalnosti rješenja:

 • Unos edicija, pretpalata, seminara, kataloga i sl.
 • Definiranje cjenika za proizvode – standardni  i alternativni cjenici
 • Upis strukture proizvoda (npr. seminar + materijal)
 • Upis poslovnog partnera (pretplatnika) – osoba i kontakt podaci
 • Automatska izrada dokumenata  (ponuda i račun)
 • Mogućnost pridruživanja pretplatnika (poslovnih partnera) proizvodu (seminaru ili katalogu)
 • Mogućnost pridruživanja proizvoda (seminara ili kataloga) pretplatniku (poslovnom partneru)

 • Odabir i pregled pretplatnika prema aktivnim pretplatama (prema poštanskom broju, pojmu, grupi, kombinirano)
 • Mogućnost slanja pisma i poziva na uplatu
 • Prebacivanje izvještaja u excel
 • Priprema koverti, dopisa, etiketa i sl.
 • Mogućnost više odabira pretplatnika i pregled što odabiri imaju zajedničko te koje su razlike u odabirima
 • Izrada ponude – ručno ili automatski iz pretplata
 • Račun – priprema za knjiženje i obrada te slanje u ERP sustav (Apross)
 • Pregled edicija i pretplatnika (i primatelja)
 • Pregled računa i drugih dokumenata
 • Pregled fakturiranih i nefakturiranih edicija

Peks soft - shema