Zagreb Data nudi uslugu integracije s drugim poslovnim sustavima kroz EDI sustave poput REDOK-a, Pantheona, ECOD-a, Lyonessa, itd.

EDI (Electonic Data Interchange) je elektronička razmjena poslovnih dokumenata između poduzeća, koja koristi specifični i strukturirani format. Većina velikih poduzeća koristi se mogućnostima EDI-a, i velik broj poduzeća se sve više orijentira korištenju elektroničkog načina za sve svoje tipične poslovne transkacije. Da bi se održao korak sa današnjim poslovnim svijetom, ugrađivanje EDI sustava u poslovnu strukturu poduzeća postaje gotovo obavezno. EDI služi za poslovanje bez nepotrebnih interpretacija na drugim medijima (papir, faks, verbalni opisi). Veća poduzeća sve više inzistiraju na korištenju takvih tehnologija i uvjetuju manjim poduzećima takav način komunikacije.

Nakon što se poslovni partneri, koji su odlučili koristiti EDI sustav za međusobno poslovanje, dogovore oko standarda koji će koristiti, poslovni dokumenti koji se prenose između ta dva poduzeća moraju se prevesti u EDI oblik. Samo takav oblik se prenosi raznim komunikacijskim putevima prema drugom poslovnom partneru. Po primitku EDI podataka, poslovni partner koristi EDI programsku podršku za konverziju podataka u aplikacijski ovisan oblik. Tada se podaci dalje upotrebljavaju u računalnom sustavu primatelja.

Prednost korištenja EDI (Electronic Data Interchange) sustavaPrednosti korištenja EDI sustava:

  • Kraće vrijeme obrade dokumenta i više dnevno obrađenih dokumenta
  • Niski izdaci korištenja sustava i optimizacija resursa
  • Povećana sigurnost rada i transfera podataka isporučitelja
  • Jednostavnost korištenja i pristupa autoriziranim korisnicima
  • Pouzdanost zaprimanja narudžbi klijenata
  • Uklanjanje pogrešaka
  • Eliminacija „papirologije”
  • Povećanje kvalitete poslovnog odnosa
  • Povećanje kompetentnosti poduzeća

EDI funkcionira na sljedeći način:

funkcioniranje EDI (Electronic Data Interchange) sustava