Zagreb Data je u suradnji sa Veterinarskom stanicom Vrbovec osmislila i kreirala programsko rješenje Vetross za poboljšanje, modernizaciju, ubrzanje i informatizaciju poslovnih procesa veterinarskih stanica. Veterinar koji ide na teren liječiti životinju nosi sa sobom tzv. “prijenosni ured” koji se sastoji od kofera u kojem se nalaze prijenosno računalo i pisač, a na terenu su mu dostupni podaci identični kao da se nalazi u centrali. Rješenje je prilagodljivo raznim organizacijskim strukturama poslovanja veterinarskih stanica i moguće ga je integrirati sa drugim ERP sustavima.

Klikom na galeriju pogledajte neke od prikaza rješenja:

Veterinar na terenu može vidjeti:

 • Popis usluga i artikala (lijekova) i njihove ažurne cijene koje mogu biti podložne promjenama
 • Serije lijekove i raspoloživo stanje lijekova po serijama
 • Podatke o životinji klijentaVetross - Slika zaslona
 • Gdje i koja usluga obavljena (kartica artikla)
 • Karticu poslovnog partnera (klijenta) – Kada je dolazio i koje je usluge pružao
 • Karticu životinje – koje je sve usluge izvršavao I koje je lijekove dao određenoj životinji
 • Mogućnost automatske izrade izvještaja koji se koriste za internu upotrebu, inspekcije ili potrebe Ministarstva (Izvještaj o cijepljenju, izvještaj o bolestima životinja, reprodukcijska kartica, izvještaj o trihinelozi, izvještaj o radu iz kojeg se vide promet na razini određene artikla ili grupe artikala)
 • Izrada računa podložnog fiskalizaciji

Podaci upisani na terenu se repliciraju u centralu gdje se dalje obrađuju i gdje je moguća automatska izrada računa koji nisu podložni fiskalizaciji (virmanski). Veterinari se na internet spajaju preko sticka te su na taj način spojeni na bazu podataka koja se nalazi na serveru u centrali ili u oblaku. Veterinar kad je na terenu je autonoman i ne ovisi o trenutnom pristupu Internetu. Ukoliko veterinar nema pristup internetu, fiskalizacija će biti odrađena automatski prvim spajanjem na Internet.

Kako Vetross funkcionira:

Vetross

Zagreb Data nudi kompletno rješenje za modernizaciju procesa upravljanja i rada veterinarskih stanica koje obuhvaća:

 • Vetross – programsko rješenje posebno konstruirano za vođenje poslovanja veterinara
 • Apross – ERP sustav za vođenje kompletnog računovodstva i knjigovodstva poduzeća
 • Opremu – cjelokupan hardware koji je potreban za rad veterinara (računala, pisači)