Apross – prilagodljivo, modularno i integralno poslovno rješenje

APROSS je sveobuhvatni poslovni informacijski sustav (ERP) nastao kao sinteza suvremenih tehnologija i dugogodišnjeg rada i iskustva stručnjaka Zagreb date na polju izgradnje informacijskih sustava i organizacije poslovanja.

APROSS je izgrađen na Microsoft platformi u modularnom obliku. Pouzdan je, stabilan te lako prilagodljiv sustav raznim djelatnostima poslovanja. Koriste ga prvenstveno srednja i velika, organizacijski složena poduzeća koja posluju na više lokacija, s više poslovnih i profitnih centara. Drugim riječima može zadovoljiti poduzeća različitih poslovnih i organizacijskih djelatnosti.Shema Aprossa

U sustavu se prati svaki poslovni događaj, po statusu i fazi izvršenja, a koji jedanput unesen završava u svim potrebnim evidencijama. Modularnost (pregled modula u lijevom izborniku) dozvoljava i malim poduzećima kupnju samo određenih modula. Navedenim korisnicima Microsoft platforma omogućava uz relativno mala ulaganja izgradnju pouzdanog i suvremenog sustava. Karakteriziraju ga jednostavnost i brzina prilikom unošenja podataka kao i dobivanja preglednih izvještaja. Praćenje planova i ostvarenje poslovanja, bilance po profitnim centrima, menadžment analize i simulacije, upravljanje imovinom i ljudskim resursima, samo su neke od karakteristika APROSS-a. Sažeto, sustav omogućava kvalitetno donošenje poslovnih odluka i bitno pridonosi uspješnosti poslovanja.

U razvoju APROSS-a korišteni su Microsoft razvojni alati u sklopu Visual Studia. Podaci se pohranjuju na Microsoft SQL serveru koristeći u potpunosti njegove prednosti i potencijale. Kod manje zahtjevnih projekata implementira se besplatna inačica SQL servera pod nazivom SQL Express. Sigurnost cijelog sustava bazirana je na tehnologijama implementiranim na Windows 2008/2012 serverima. Izvještavanje se izvodi pomoću alata Crystal Reports i DevExpress.  

Moduli Apross sustava