Timber pro - Slika ZaslonaTimber pro je projektno programsko rješenje prilagođeno i namjenski napravljeno za drvnu industriju. Rješenje automatizira praćenje primarne proizvodnje i prerade drveta kao i skladišnog poslovanja drvne industrije. Rješenje je integrirano sa ERP sustavom APROSS što omogućava automatizaciju knjigovodstvenih procesa. Rješenje se može naručiti kao zasebno te su moguće dorade vezane za organizaciju poslovanja poduzeća i integraciju sa drugim ERP sustavima.

Klikom na galeriju pogledajte neke od prikaza rješenja:

Funkcionalnosti rješenja:

 • Proizvodi (artikli), vrste proizvoda, vrsta drva, klase
 • Jedinica mjere (više jedinica mjere)
 • Mjesta troška i skladišta
 • Poslovni partneri i primatelji robe
 • Stovarišta, šumarije i uprave šuma
 • Prijevoznici
 • Proizvodne linije i proizvodni odjeli
 • Posebna paketiranja
 • Fiksni i varijabilni troškovi
 • Vrste rada i usluga
 • Grupe radnih mjesta
 • Objekti za održavanje
 • Prijem trupaca po dokumentu/drvu/stovarištima
 • Obračun radnih naloga po iskoristivosti trupaca
 • Polufinalni proizvodi, praćenje utrošaka rada po radnim nalozima, raspodjela troškova po ključevima i obračun po radnim nalozima
 • Pregled ne razrezanih trupaca
 • Pregled razreza po smjenama/po radnim nalozima/po proizvodnim linijama/po vrstama drva/po klasama
 • Otprema po svim kriterijima
 • Skladišta i skladišno poslovanje, stanja, prometi, kartice
 • Prodaja građe i izrada računa
 • Planovi dopreme i proreza trupaca
 • Ostvarenje dopreme i proreza trupaca količinski i vrijednosno
 • Ostvarenje dopreme i proreza trupaca količinski i vrijednosno mjesečno-kvartalno-godišnje
 • Mogućnost planova i ostvarenja u primarnoj preradi količinski i vrijednosno (za vremensko razdoblje od – do)
 • Količinsko knjiženje dokumenata te knjiženje i praćenje analitike za specifične proizvode i sirovine u drvnoj industriji

 • Trupci – analitika i praćenje po šumarskom broju, preklasiranje, kao i praćenje ulaza i izlaza po pojedinom stovarištu, šumariji i upravi šuma, te dopreme po prijevozniku.
 • Preuzimanje i zaprimanje na skladište popratnica preko interneta, direktno od Hrvatskih Šuma u XML formatu.
 • Samice – upis dimenzija samica, paketiranje i otprema u paketima
 • Parket i seljački pod – paketiranje i otprema u paketima
 • Furnir -  preuzimanje podataka s uređaja za paketiranje,  manipulacija pomoću barkod čitača
 • Šperploča – knjiženje i otprema
 • Za gore navedene proizvode omogućeno je praćenje po vrstama drva, klasama i debljinskim razredima, te ispis otpremnica sa specifičnostima proizvoda
 • Mogućnost preklasifikacije trupaca, gater lista i materijalno praćenje po svim kriterijima (po drvu, stovarištu, pogonu, klasi,itd.)
 • Za sva knjiženja omogućen je prijenos u robno i materijalno knjigovodstvo
 • Upis normi i praćenje izvršenja za pojedinu grupu radnih mjesta.
 • Upis i praćenje naloga za isporuku
 • Upis i praćenje zahtjeva za nabavu
 • Upis i praćenje rezervacija materijala i proizvoda
 • Otvaranje, lansiranje i praćenje radnih naloga po proizvodnim odjelima
 • Otvaranje, praćenje i lansiranje radnih naloga za održavanje opreme
 • Praćenje ulaza, izlaza i stanja po komora za sušenje u sušarama
 • Evidencija radnog vremena i praćenje utroška rada po radnim nalozima.
 • Obračun radnih naloga s usporedbom vrijednosti proizvodnje, s jedne strane, te utroška, materijala, direktnog rada, vanjskih usluga i općih troškova, raspoređenih po ključevima, s druge strane

Timber pro - Shema