Terminal soft - slika zaslonaTerminal soft je programsko rješenje koje se programirano i primjenjuje se za ručne terminale odnosno barkod čitače koji koriste Windows platformu poput Unitech uređaja sa slike. Osmišljen je kako bi automatizirao dvije osnovne funkcije:

 • Inventuru
 • Proces zaprimanja robe

Rješenje je integrirano s APROSS-om pa se očitavanjem barkodova proizvoda proces inventure uvelike automatizira. Funkcionira na principu sinkronizacije kojom se uređaj napuni artiklima na jedan od sljedeća dva načina:

 • WIFI mrežom moguće ga je ažurirati jednim klikom
 • Spajanjem na računalo preko postolja

Sinkronizacijom uređaj napuni sljedeće podatke artikala iz APROSS-a: šifra, barkod, naziv, kataloški broj

Nakon očitavanja artikala povremeno se uređaj prazni u APROSS na sljedeći način:

 • Uređaj se stavi na postolje koje mora biti spojeno na računalo (USB portom) te se čim je stavljeno automatski prazni na računalo kao TXT datoteka sa nazivom „Inventura datum i vrijeme“ (npr. Inventura 17.12.2013. 09:46)
 • Ukoliko je uređaj spojen WIFI vezom onda se može isprazniti i iz same aplikacije samo jednim klikom na ikonicu

Prilikom očitavanja barkoda postoje 3 moguća scenarija:

 • Artikl ima barkod i njegovim očitavanjem uređaj prepoznaje artikl i na sučelju prikazuje naziv artikla, a korisnik upisuje samo količinu
 • Artikl ima barkod međutim uređaj ne prepoznaje artikl jer ga nema u bazi podataka pa će korisnika upitati da upiše šifru artikla, a zatim i njegovu količinu
 • Artikl nema barkod, pa korisnik u polje barkoda upisuje „0“ i dodjeljuje šifru artikla i upisuje količinu

Klikom na galeriju pogledajte neke od prikaza rješenja:

Mogućnosti u programskom rješenju su:

 • Količina - Očitavanjem barkoda uređaj automatski broji kao jedan komad artikla ili mogućnost nakon očitavanja unos broja komada istog artikla (ovisno o postavkama i o robi kakva se popisuje)
 • Provjera artikala iz matične - Ukoliko je ova funkcija uključena očitavanjem barkoda uređaj će na sučelju prikazat o kojem se proizvodu radi (ukoliko takav proizvod postoji u matičnim podacima)
 • Prikaz sinkroniziranih stavaka – Ukoliko je ova funkcija uključena, nakon pražnjenja odnosno sinkronizacije prilikom očitavanja novih stavki stare stavke i dalje ostaju u pregledniku, a ukoliko nije uključena nakon pražnjenja ispražnjene stavke više nisu prikazane u pregledniku