Apross integracijeApross integracije predstavljaju asortiman projektnih rješenja koja omogućuju integracije na više razina poslovanja sa drugim ERP sustavima poput SAP-a, 3pl skladišta, mobilisis, repsly, AWT distribucija, itd.

3PL 

Radi kompleksnih logističkih operacija, mnogi proizvođači i trgovci počinju se oslanjati na outsourcing. Outsourcing je korištenje vanjskog specijaliziranog dobavljača usluga za obavljanje onih poslova i funkcija koje se ne smatraju strateški važnim za postizanje misije. Izvršavanje zadataka i upravljanje logistikom prepušta se trećoj strani koja je uložila u specijalizaciju svoje radne snage, informacijski sustav i specijaliziranu opremu kako bi bila konkurentna samo u toj djelatnosti. Za ovakav tip usluga koristi se pojam third-party logistics ili 3PL. Osnovna djelatnost tvrtki koje pružaju 3PL usluge je preuzimanje robe, skladištenje, upravljanje zalihama, pakiranje i prijevoz robe. Zagreb Data omogućuje svojim partnerima integraciju APROSS ERP sustava sa 3PL sustavima logističkih tvrtki. Pri tome je kroz APROSS omogućen uvid u

 • stanje 3PL skladišta,
 • inventura 3PL skladišta,
 • slanje naloga za punjenje robe,
 • povrati robe, te
 • otprema robe prema krajnjim kupcima.

Apross integracije- shemaAWT 

AWT je vodeća distribucijska kuća robe široke potrošnje u Hrvatskoj. Zagreb Data je u suradnji sa svojim partnerima razvila sustav za slanje otpremnica prema AWT-u na temelju kojih AWT radi distribuciju. Sustav omogućuje rutiranje primatelja, slanje otpremnica, izvještaje o distribuciji robe.

Repsly 

U suradnji sa tvrtkom Repsly, Zagreb Data je napravila integraciju APROSS ERP sustava sa SalesPod.NET aplikacijom. SalePod.NET je smartphone i tablet aplikacija koja omogućava praćenje rada radnika na terenu i izradu obrazaca kojima svaki korisnik u stvarnom vremenu prikuplja podatke relevantne za njegovo poslovanje. Podržava veleprodaju i maloprodaju, više načina isporuke i plaćanja. Prodajne uvjete i cjenike moguće je prilagoditi svakom kupcu. Zagreb Data je razvila sučelje za slanje i primanje podataka iz SalesPod.NET-a. Slanje obuhvaća: poslovne partnere, artikle, cjenike. Primanje obuhvaća: narudžbe, račune. Na temelju primljenih podataka u APROSS se formiraju odgovarajući dokumenti.

Mobilisis

MOBILISIS je platforma namijenjena za daljinsku kontrolu, nadzor, praćenje vozila, kontrolu radnog vremena, kontrolu pristupa, nadzor objekata i daljinsko mjerenje. Zagreb Data je uspješno integrirala APROSS ERP sustava sa MOBILISIS platformom. APROSS preuzima sve potrebne podatke vezane za:

 • putne račune – tuzemne i inozemne dnevnice, ostale troškove;
 • fakturiranje radnih naloga

Obrađeni putni nalog u Mobilisisu prenosi se u APROSS u putni nalog. Putni nalog u APROSS ima sve elemente potrebne za knjiženje. Dnevnice koje su obračunate na putnim nalozima se kumuliraju i jednom mjesečno isplaćuju preko bezgotovinske blagajne ili plaće. Ostali troškovi isplaćuju se kroz gotovinsku blagajnu.

Primat WMS

pLog*WMS je računalni sustav koji omogućuje kontrolu svih logističkih procesa u skladištu i njihovo upravljanje bez papira. U suradnji sa partnerom Zagreb Date koji koristi pLog*WMS, uspješno smo integrirali pLog*WMS i APROSS ERP sustav. Proces:

 • zaključnice iz APROSS-a se elektroničkim putem šalju prije isporuke u WMS
 • na skladištu se automatski ispisuju zaključnice koje služe za pripremu isporuke
 • nakon što je roba složena (dan prije isporuke), formira se tovarni list koji ima dovoljno podataka da bi se mogla formirati otpremnica u APROSS-u
 • APROSS preuzima tovarne listove i automatski formira otpremnice koje se automatski ispisuju onim redom kako dolaze iz WMS-a

SAP

APROSS ERP sustav omogućuje integraciju sa SAP-om. Moguća je komunikacija pri čemu se razmjenjuju podaci o kupcima, dobavljačima, dokumenti prodaje, IRE, URE, salda konti.

MAX MRP

MAX MRP je sustav za planiranje i praćenje proizvodnje. Zagreb Data je omogućila integraciju APROSS-a s MAX MRP sustavom pri čemu se iz njega preuzimaju izlazni računi te se obrađuju u APROSS-u.

WMD web shop

WMD web shop je integriran s APROSS-om na način da se iz sustava automatikom prenose na web artikli i cijene, a povlače se s weba narudžbe i poslovni partneri. Iz narudžbi se automatikom kreiraju otpremnice i izlazni računi.