Cijena – varijabla koja ovisi samo o Vašim potrebama

Jedinstvenost ponude

Od čega se cijena ERP sustava sastoji?

Cijena ERP-a se sastoji od više komponenti i za svako poduzeće se određuje na poseban način. Komponente su:

  • Cijena poslovnog informacijskog sustava ili cijene licenci (trošak nabave sustava)
  • Cijena platforme na kojoj sustav radi (cijena operacijskih sustava, računalne opreme, mreža, baze podatka, itd.)
  • Cijena instalacije, edukacije i uvođenja poslovnog informacijskog sustava (usluge migracije podataka, integracije sustava, obuke, konzaltinga, snimanja i planiranja te oblikovanja poslovnih procesa i organizacije poslovanja)
  • Cijena prilagodbe sustava
  • Cijena integracije sustava s drugim sustavima i rješenjima koja koristite interno ili jednostavno s tuđim eksternim sustavima
  • Cijena mjesečnog održavanja poslovnog informacijskog sustava i svih sustava napravljenih posebno po Vašoj mjeri
To be honest, I’m bad at writing. So usually, I surf the Internet to find information on how to do it. Recently, I’ve found this article on how to improve proposal writing skills, and it really helps me. Here I’ve found such a good service as ca.edubiride, which provides specialized service. Now, my writing is one of the best in class.

Zašto je svaka ponuda jedinstvena?

Cijena ERP sustava APROSS formira se s obzirom na:

 • Broju modula koji se koriste – Nije isto ako poduzeće koristi kompletan ERP sustav ili samo primjerice modul nabave i prodaje
 • Broju dokumenata i izgledu dokumenata koji se generiraju iz programa – Nije isto ako poduzeće želi da se svi dokumenti prilagođavaju njegovim zahtjevima ili se koriste standardni ispisi te da li korisnik koristi veliku količinu podmodula kojima se generiraju razni dokumenti unutar samih modula
 • Posebnim zahtjevima za doradom – Nije isto da li se program kupuje sa svim funkcinalnostima kakve jesu ili se u cijelosti prilagođava i dorađuje prema zahtjevu korisnika
 • Broju korisnika programa – Nije isto educirati primjerice 60 korisnika i 20 korisnika isto kao što nije isto davati podršku u radu 20 ljudi i 60 ljudi
 • Informatičke pismenosti korisnika – Također sama pismenost u radu s računalima korisnika se  zna uvelike razlikovati. Postoje korisnici koji jako brzo upijaju znanje, a postoje i korisnici koji se po prvi put susreću s radom na računalu za koje je potrebno puno više vremena da bi ih se osposobilo za rad u programu
 • Broju računala na koje se program instalira i druge informatičke opreme koja se koristi u radu – Prilikom razvoja samog programa stalne promjene i poboljšanja zahtijevaju puštanje novih verzija programa i nije isto održavati da programi budu ažurni na 10 ili na 100 računala (ovo uvelike ovisi i o serveru, mreži i drugim faktorima). Također mi brinemo i o drugim programima na računalima poput antivirusa, mail klijenata, aplikacija poput porezne ili internet bankarstva i nije isto održavati navedeno na jednom računalu ili na više njih
 • Odabir ERP-aBroju lokacija na kojima poduzeće posluje – Ovisi o samom umreženju i načinu rada, pa tako nije isto uspostaviti mrežu za funkcioniranje poslovnih jedinica po cijeloj Hrvatskoj i na samo jednoj lokaciji
 • O djelatnosti poduzeća – Nije isto da li se poduzeće bavi samo pružanjem usluga ili se radi o proizvodnom poduzeću čiji modul proizvodnje za svako poduzeće je priča za sebe i obično se radi kao projektno rješenje

Činjenice vezane uz cijenu ERP rješenja

Prosječno poduzeće se s vremenom razvija i pokušava unaprijediti svoje procese te ih prilagoditi svojoj poslovnoj organizaciji što zahtjeva konstantno unaprjeđivanje i doradu informacijskih sustava. Izrada posebnih rješenja kasnije zahtjeva i održavanje i podršku tih rješenja, pa ne zaboravite da jednom ugovorena cijena Vam ne daje mogućnosti tražiti neograničene dorade programa.

Postoji granica između dva programska rješenja i ne mogu se svi programi jednostavno strpati u kategoriju “programi”. Odnosno, morate shvatiti da je svaki program novi proizvod koji ima svoju cijenu. Većina smatra da kroz postojeći ugovor moraju dobiti i sva nova rješenja. Da bi pobliže demonstrirali o čemu se radi probajte si zamisliti da Vi prodajete proizvod koji eventualno treba održavati (primjerice automobil) i da kad izađe na tržište novi proizvod (novi automobil) Vi ga trebate svom kupcu dati besplatno jer je prvi automobil potrebno održavati, pa u cijeni tog održavanja morate pokloniti drugi automobil. Nove verzije programa i prilagodbe zakonskim promjenama nisu novi proizvodi, ali posebno programirana rješenja koja koristite samo Vi jesu.

Poduzećima je obično teško predvidjeti svoje informatičke troškove i ne razumiju zašto se njihovi informatički troškovi razlikuju od troškova drugog poduzeća. Drugim riječima, suočavaju se s informatičkim troškovima koji se s vremenom znaju ponašati nepredvidljivo i znaju rasti. Svako poduzeće samostalno donosi odluku o dodatnim ulaganjima u informatičke proizvode i usluge kako bi ostalo u korak s konkurencijom te kako bi zadovoljilo svoj razvoj poslovanja. Trošak prilagodbe i održavanja softvera po mjeri je vjerojatno najveći pojedinačni čimbenik u utvrđivanju cijene sustava. Jedno je prilagoditi aplikaciju, a posve nešto drugo održavati prilagođenu aplikaciju ažurnom. Budite svjesni da ne unaprjeđivanjem verzija propuštate sve funkcionalnosti koje se pojavljuju u budućnosti te  tako gubite na produktivnosti koja bi se postigla prilagodbom sustava. Dakle, trošak odricanja od prilagodbe često je puno veći od troška prilagodbe.