Projektna programska rješenja SpecialData – programi rađeni po narudžbi

PROGRAMI  OPIS (klikom na naziv programa saznajte više o programu)
Vetross
Vetross je programsko rješenje koje automatizira i pojednostavljuje cjelokupno poslovanje veterinara. Veterinar na terenu ima pristup svim evidencijama o životinjama, liječenjima, lijekovima, itd. kao i mogućnost unosa i obrade podataka.
Timber pro
Timber pro je projektno programsko rješenje prilagođeno i namjenski napravljeno za drvnu industriju. Rješenje automatizira praćenje primarne proizvodnje i prerade drveta.
Lijevak pro
Lijevak pro je projektno programsko rješenje prilagođeno i namjenski napravljeno za ljevaonice. Rješenje automatizira praćenje procesa proizvodnje ljevaonica.
Metal pro
Metal pro je projektno programsko rješenje prilagođeno i namjenski napravljeno za metalnu industriju. Rješenje automatizira praćenje procesa proizvodnje i prerade metala.
Egg pro
Egg pro je projektno programsko rješenje prilagođeno i namjenski napravljeno za poljoprivrednu industriju. Rješenje automatizira praćenje procesa proizvodnje jaja i stočne hrane.
AND soft
AND soft je projektno programsko rješenje koje omogućuje obavljanje posebnog procesa nabave (masovnih narudžbi) i distribucije (isporuke stalnim kupcima).
Terminal soft
Terminal soft je programsko rješenje za ručne terminale preko kojih je moguće učitavati i zaprimati robu kao i obavljati inventure čiji rezultati se automatski učitavaju u APROSS.
Alcosoft
Alcosoft je projektno programsko rješenje prilagođeno i namjenski napravljeno za industrije proizvodnje alkohola. Rješenje omogućuje praćenje alkohola po specifičnim mjernim jedinicama u procesu proizvodnje i distribucije (LAA).
Cube reports
Cube reports je programsko rješenje na SQL serveru koje omogućuje samostalnu izradu višedimenzionalnih izvještaja uključujući dubinsku analizu, prikaz grafova, indexa, itd. Dio je APROSS-a, ali se može vezati samostalno i na druge ERP sustave.
Label soft
Label soft je projektno programsko rješenje za prikupljanje narudžbi za robom (naljepnicama) i formiranje dokumenata (naloga za otpremu, izdatnica i dr.) u APROSS-u.
License soft
License soft je projektno programsko rješenje koje omogućuje praćenje licenci i pretplata na online izdanja kataloga i drugih publikacija.
PEKS soft
PEKS soft je projektno programsko rješenje za praćenje pretplata, edicija, kataloga i seminara. Rješenje omogućuje prijavu i višekriterijski odabir pretplatnika, obavještavanje pretplatnika te automatsku izradu ponuda, računa, obavijesti, produženja pretplata itd.
STP soft
STP soft je projektno programsko rješenje za preuzimanje, obradu i konsolidaciju podataka o obavljenim tehničkim pregledima vozila. Omogućuje pripremu računa, knjiženja, virmana i zakonski propisanih izvještaja te prijenos podataka u APROSS.
MOP server
MOP server je projektno programsko rješenje za preuzimanje specifikacije dobavljača za cipele i tekstil te formiranje artikala i njihovih kalkulacija, zatim prijevod naziva artikala i materijala i na kraju ispis etiketa i deklaracija.
Credit soft
Credit soft je projektno programsko rješenje za praćenje kredita u prodaji. Specifično se radi o sindikalnim kreditima kojima članovi sindikata kupuju robu u maloprodaji koje potom otplaćuju. Sustav je povezan sa APROSS-om.
Frost
Frost je projektno programsko rješenje koje omogućuje obavljanje posebnog procesa nabave (masovnih narudžbi) i distribucije (isporuke stalnim kupcima, linije prema regijama) te upravljanja posebnim skladišnim poslovanjem hladnjače.
Excel reports
Excel reports obuhvaća asortiman izvještaja i rješenja povezanih sa ERP sustavom APROSS koji korisniku omogućuju posebno zahtijevanu obradu određenih podataka ili dobivanje specifičnih izvještaja kreiranih po narudžbi klijenta.
Apross integracije
Apross integracije predstavljaju asortiman projektnih rješenja koja omogućuju integracije na više razina poslovanja sa drugim ERP sustavima poput SAP-a, 3pl skladišta, mobilisis, repsly, AWT distribucija, itd.
SQL Sync
SQL Sync je programsko rješenje za administriranje SQL baza, usporedbu objekata na bazi (tablica, procedura, viewova, funkcija) i izradu razlikovnih skripti.