Zagreb Data je uKNJIGOVODSTVENI SERVIS DRAGIČEVIĆ d.o.o. suradnji s poduzećem Knjigovodstveni servis Dragičević omogućila cjelokupnu uslugu informatizacije i vođenja poslovnih knjiga na jedinstvenom poslovnom informacijskom sustavu za manja poduzeća koja nemaju interno knjigovodstvo ili srednja i veća poduzeća koja žele prepustiti vođenje knjigovodstva vanjskom partneru,

Ideja je da sve bude u jednom sustavu APROSS i da nema prijepisa podataka te duplih unosa kako bi poslovanje i izvještavanje bilo u realnom vremenu (stanje poslovnih partnera, stanje skladišta, prikaz računa dobiti i gubitka, itd.)

Poduzeće koje želi cjelokupnu uslugu se može baviti i koristiti module primjerice maloprodaje, nabave, veleprodaje, proizvodnje, logistike ili jednostavno fakturiranje, što je u potpunosti povezano s računovodstvom i financijama koje obavljaju stručnjaci iz Knjigovodstvenog servisa Dragičević.

Također partnersko poduzeće “KSD” sudjeluje u implementaciji i postavljanju sustava zajedno s zaposlenicima Zagreb Date kako bi usluga bila potpuna.

Najčešći oblik infrastrukture koji se koristi u ovakvim projektima je Cloud rješenje (server u oblaku) kojeg pruža Zagreb Data kao i sistemsko održavanje i back up baze podataka. Cloud rješenje omogućava pojednostavljeno pristupanje podacima sa svih lokacija.

Osmišljeno je da preko sustava upravljanja dokumentima (DMS sustava) korisnik sustava ne treba slati dokumentaciju knjigovodstvenom servisu već ih skenira i prilaže u sustavu, a Knjigovodstveni servis Dragičević ih zatim knjiži.

Prednosti su:

  • uhodan način implementacije,
  • pojednostavljena edukacija
  • olakšan prijelaz sa drugog sustava na APROSS
  • dvostruka podrška u radu: i od KSD-a i od Zagreb Date
  • izvještavanje u realnom vremenu
  • preko sustava za upravljanje dokumentima omogućen rad bez papira te slanja i dostavljanja papira knjigovodstvu
  • provjereno i pojednostavljeno upravljanje poduzećem
  • cjenovno povoljnije rješenje