Aplikacija za mobitele MobileData – kontroling na mobitelu

MobileData je aplikacija prilagođena mobilnim uređajima za izvještavanje menadžmenta o cjelokupnom poslovanju poduzeća prema organizacijskim cjelinama.  Mogućnost izvještavanja po razinama menadžmenta te po segmentima poslovanja. Obuhvaća izvještaje prodaje, nabave, ljudskih resursa, plana i analize, računovodstva, financija, poreza, marketinga, proizvodnje i kontrolinga. Izvještaji su zaštićeni i reguliraju se dodjelom prava. Rješenje se može osim na APROSS vezati i na druge ERP sustave te omogućuje menadžerima da na mobitelu prate isti fond podataka koji se prate u ERP sustavu kojeg poduzeće posjeduje.

MobileData - Zaslon slika 3a

MobileData zahtjeva smart phone mobitel koji ima pristup internetu.  Svi izvještaji u aplikaciji su prikazani u tabličnom ili grafičkom obliku. Rješenje omogućuje promatranja izvještaja na dvije razine: pojedinačni prikaz podataka (npr. kartice pojedinog radnika ili izvještaj o prodaji pojedinog prodajnog mjesta ili referenta) i grupni prikaz podataka (npr. izvještaj o prodaji svih prodajnih mjesta zajedno ili pregled svih radnika u poduzeću). Izvještaji se također mogu prilagoditi pojedinom menadžeru ili organizaciji po zahtjevu.

Izvještaji koje MobileData omogućuje su:

 • Prodaja - Analiza po kategorijama (prema prodajnom mjestu, vrsti prodaje, regiji, referentu, tipu artikla, proizvođaču, klasifikaciji); Analiza kupca; Analiza maloprodajSlika zaslona - konačnae; Analiza klasifikacije; Analiza brenda
 • NabavaStanje zaliha; Ugovorni uvjeti dobavljača; Analiza kupaca
 • FinancijeStanje bankovnih računa; Priljev i odljev sredstava; Stanje kupaca i dobavljača
 • Računovodstvo - Bilanca; Račun dobiti i gubitka; Izvještaj o novčanom tijeku; Izvještaj o promjenama kapitala
 • Porezi - Pregled i analiza PDV-a; Pregled poreza na dobit; Ostali porezi
 • KontrolingPokazatelji likvidnosti i solventnosti; Pokazatelji zaduženosti; Pokazatelji profitabilnosti; Pokazatelji aktivnosti i ekonomičnosti 
 • Plan i analizaPlan troškova i prihoda
 • ProizvodnjaPregled proizvoda u skladištima; Pregled proizvoda u proizvodnim procesima; Analiza proizvodnje; Proizvodni planovi (Izvještaji su dostupni samo ukoliko poduzeće posjeduje rješenje za praćenje proizvodnje  te vodi evidencije potrebne za dobivanje traženih izvještaja) 
 • MarketingPregled promotivnih aktivnosti; Pregled promoviranog asortimana; Pregled akcija (Izvještaji iz marketinga su dostupni samo ukoliko poduzeće vodi evidenciju i kontira poslovne događaje koji su promotivnog karaktera na traženi način)
 • Ljudski resursiOpći podaci o ljudskim resursima; Pregled radnika u poduzeću; Strukturna analiza radnika; Financijska analiza troška poduzeća; Pregled plaća radnika
 • Ostalo - Pregled tečajne liste; Web stranica poduzeća

Klikom na galeriju pogledajte neke od prikaza rješenja MobileData