Credit soft - Slika zaslonaCredit soft je projektno programsko rješenje za praćenje kredita u prodaji. Prvenstveno je bio projektiran za praćenje sindikalnih kredita kojima članovi sindikata kupuju robu u maloprodaji koje potom otplaćuju. Rješenje je integrirano sa ERP sustavom APROSS što omogućava automatizaciju knjigovodstvenih procesa. Rješenje se može naručiti kao zasebno te su moguće dorade vezane za integraciju sa drugim ERP sustavima.

Klikom na galeriju pogledajte neke od prikaza rješenja:

Funkcionalnosti rješenja:

 • Otvaranje kreditora
 • Upravljanje podacima o partijama kredita
  • osobni podaci
  • podaci o kreditu
  • podaci o jamcima
 • Preuzimanje partija iz APROSS-a (s blagajne)
 • Kreiranje specifikacije za uplate prema kreditoru
 • Knjiženje prometa po sindikalnim kreditima
  • Preuzimanje preko izvoda podataka iz APROSS-a
  • Ručno knjiženje
  • Knjiženje prema specifikaciji uplata
  • Knjiženje prema nalogu (ponavljanje određenog naloga

 • Zaključenje mjeseca
 • Kartica prometa prema kreditorima
 • Obračun provizije za kreditore
 • kartica prometa po partijama
 • Pregled statusa kredita (po filterima)
 • Rekapitulacija prometa
  • za period
  • po danima
  • prema vrsti dokumenta
  • otvoreni krediti
  • nove partije u periodu
  • stanje na dan
  • prema kreditorima
  • prema prodavaonicama
 • Kreiranje opomena te opomena pred tužbu
 • Unos vrsta uplate

Credit soft