download-apross

Instalacija  APROSS-a je potrebna na novom računalu ili računalu koje nije bilo ažurirano duže vremena. 

azuriraj-apross

Ažuriranje APROSS-a je namijenjeno postojećim korisnicima koji  žele osvježiti verziju programa.

Ažuriraj APROSS-a  /  Ažuirraj APROSS.HR (ljudski resursi)

 

Za instalaciju APROSS-a potrebne su sljedeće komponente (klik za preuzimanje):

Ako su navedene komponente već instalirane, možete pokrenuti aplikaciju.

1. Korak
Ako su sistemski zahtjevi zadovoljeni, prva poruka koju će korisnik vidjeti je obavijest da aplikacija kontaktira server i provjerava zahtjeve aplikacije.  Instalacija Apross sustava - 1. korak
2. KORAK
Nakon toga, potrebno je odabrati opciju ‘Install’  Instalacija Apross sustava - 2. korak
3. korak
Pričekajte nekoliko trenutaka  Instalacija Apross sustava - 3. korak
4. korak
Na radnoj površiti pojavit će se ikonica APROSS-a. Vaše računalo je spremno za rad u programu.

Ikona Apross na radnoj površini