Egg pro - Slika zaslona.Egg pro je projektno programsko rješenje prilagođeno i namjenski napravljeno za poljoprivrednu industriju. Rješenje automatizira praćenje procesa proizvodnje jaja i stočne hrane. Rješenje je integrirano sa ERP sustavom APROSS što omogućava automatizaciju knjigovodstvenih procesa. Rješenje se može naručiti kao zasebno te su moguće dorade vezane za organizaciju poslovanja poduzeća i integraciju sa drugim ERP sustavima.

Klikom na galeriju pogledajte neke od prikaza rješenja:

Funkcionalnosti i pregledi rješenja:

 • Upis i ažuriranje proizvodnih odjela
 • Upis i ažuriranje skladišta materijala i gotovih proizvoda
 • Definiranje pripadnosti skladišta proizvodnom odjelu
 • Definiranje mjesta troška za evidenciju radnog vremena
 • Upis i ažuriranje vrsta smjese stočne hrane
 • Upis i ažuriranje gotovih proizvoda i materijala
 • Upis i ažuriranje receptura stočne hrane
 • Povezivanje gotovih proizvoda i receptura
 • Definiranje standardnih receptura
 • Kopiranje strukture receptura
 • Upis i ažuriranje sastavnica za proizvodnju jaja
 • Otvaranje radnih naloga za proizvodnju stočne hrane
 • Izbor recepture proizvoda za radni nalog za proizvodnju stočne hrane
 • Automatsko izračunavanje potrebnih sirovina za radni nalog za proizvodnju stočne hrane
 • Korekcija utroška sirovina po predloženoj recepturi za radni nalog za proizvodnju stočne hrane
 • Lansiranje radnog naloga za proizvodnju stočne hrane
 • Obrada radnog naloga za proizvodnju stočne hrane
 • Automatska izrada dokumenata iz radnog naloga (predatnice, izdatnice)
 • Pregled radnih naloga za proizvodnju stočne hrane (svi, obrađeni, formirani dokumenti iz radnog naloga)
 • Obračun radnog naloga za proizvodnju stočne hrane

 • Proizvedeno i utrošeno po radnim nalozima za stočnu hranu
 • Unos i ažuriranje vrsta pasmina
 • Otvaranje radnih naloga za proizvodnju jaja po pasminama, farmama i halama
 • Evidentiranje proizvedene količine jaja po radnom nalogu (nesortiranih, nalupanih i prljavih)
 • Predaja jaja na skladište gotovih proizvoda
 • Izrada izdatnica za smjesu po radnom nalogu za proizvodnju jaja
 • Otvaranje radnih naloga za sortiranje i pakiranje jaja po razredima
 • Automatsko izračunavanje potrebnih materijala i ambalaže po radnom nalogu za proizvodnju jaja
 • Automatska izrada dokumenata iz radnog naloga za proizvodnju jaja  (predatnice, izdatnice)
 • Pregled radnih naloga za proizvodnju jaja po halama
 • Izvještaji po halama i radnim nalozima
 • Obračun radnog naloga sortiranja za razdoblje
 • Proizvedeno i utrošeno po radnim nalozima za proizvodnju jaja
 • Evidencija radnog vremena utrošenog po radnim nalozima
 • Kartice materijala i gotovih proizvoda
 • Stanje zaliha materijala i gotovih proizvoda
 • Pregled prometa (po vrstama dokumenata, radnim nalozima…)
 • Pregled utrošenih sati rada po radnim nalozima i radnicima
 • Generator izvještaja prometa
 • Generator izvještaja utrošenih sati rada
 • Mogućnost izrade ostalih dokumenata (međuskladišnice, otpremnice,…)

Egg pro