Lijevak pro - Slika zaslona.Lijevak pro je projektno programsko rješenje prilagođeno i namjenski napravljeno za ljevaonice. Rješenje automatizira praćenje procesa proizvodnje ljevaonica. Rješenje je integrirano sa ERP sustavom APROSS što omogućava automatizaciju knjigovodstvenih procesa. Rješenje se može naručiti kao zasebno te su moguće dorade vezane za integraciju sa drugim ERP sustavima.

Klikom na galeriju pogledajte neke od prikaza rješenja:

Funkcionalnosti i pregledi rješenja:

 • Narudžbe kupca (zaključnice)
 • Lokacije pogona
 • Pogoni
 • Pripadnost skladišta pogonu
 • Vezivanje klasifikacija za skladište
 • Legure materijala i normativi za njihovu izradu
 • Ljevaonički podaci o artiklima
 • Pripadnost artikala vrsti materijala odljevaka
 • Definiranje grupa škarta
 • Normativi proizvoda
 • Automatsko generiranje prijedloga radnih naloga gotovih proizvoda i plana proizvodnje odljevaka
 • Lansiranje radnih naloga za lijevanje
 • Lansiranje radnih naloga za strojnu obradu
 • Praćenje realizacije ljevaonice
 • Praćenje realizacije brusionice
 • Praćenje realizacije radnih naloga strojne obrade

 • Evidentiranje škarta
 • Automatsko generiranje dokumenata iz radnih naloga (predatnice, izdatnice)
 • Praćenje alata za lijevanje
 • Veza alata i odljevaka
 • Kartice artikala
 • Radni nalozi
 • Stanje zaliha materijala i gotovih proizvoda
 • Troškovi po radnim nalozima
 • Realizacija ljevaonice i brusionice
 • Analiza proizvodnje
 • Pregled zaključenih poslova
 • Utrošak po vrstama materijala
 • Pregled škarta
 • Odnos proizvodnje i škarta
 • Stanje alata za lijevanje
 • Generatori izvještaja

Lijevak pro