Softver za robno poslovanje, materijalno poslovanje, komisijsko poslovanje i upravljanje dobavljačima

Osnovni modul se sastoji od sljedećih podmodula:

 • Robno poslovanje
  • Dokumenti
  • Cijene
  • Artikli
  • Upravljanje robom
 • Upravljanje dobavljačima
  • Analiza dobavljača
  • Ugovorni uvjeti dobavljača

 • Materijalno poslovanje
  • Dokumenti
  • Cijene
  • Artikli
  • Upravljanje materijalima
 • Postavke nabave

Struktura izbornika u APROSS - naziv-u za modul Nabava:

Struktura prodaje u APROSS-u za modul nabava/robno poslovanje

 

Struktura prodaje u APROSS-u za modul nabava/ostalo

Struktura prodaje u APROSS-u za modul nabava/materijalno poslovanje

Struktura prodaje u APROSS-u za modul nabava/ugovorni uvjeti

Galerija prikaza iz APROSS - naziv-a – Nabava