Softver za praćenje voznog parka

Vozni park - Zagreb DataModul Vozni park je programsko rješenje za praćenje svih vrsta vozila unutar nekog poduzeća uključujući službene automobile, kamione, autobuse, motocikle i slično. Program olakšava vođenje evidencije i brige o Vašim vozilima i obvezama koje ona nose poput servisa, osiguranja, leasinga, tehničkih pregleda, šteta, troškova, praćenja guma itd.

I like to travel a lot and I like to tell some interesting stories. For my excitement, I must write travel experience essay for my college class so I can describe some interesting situations during my journeys. But my text must meet some requirements and is aimed to be more academic. That is why I’ve found this article with useful tips and a ca.Edubirdie recommendation. With the help of this resource, I hope to write really good text.

Programsko rješenje voznog parka je razvijano u suradnji sa mnogobrojnim stručnjacima iz područja upravljanja voznim parkovima (srednjih i velikih poduzeća) te uz široki spektar mogućnosti je podložno prilagodbi i daljnjoj doradi svih mogućnosti koje nisu inicijalno uzete u obzir (Vašim idejama i zahtjevima).

 

Potencijalni i postojeći korisnici modula:

 • Logistička poduzeća s većim brojem kamiona (cisterni, cerada, labudica, za prijevoz trupaca itd.)
 • Poduzeća s većim brojem službenih vozila,
 • Poduzeća koja obavljaju prijevoz putnika s većim brojem autobusa
 • “Rent a Car” kuće s većim brojem vozila


Funkcionalnosti modula:

Osnovne funkcionalnosti

 • Grupni i pojedinačni pregled vozila uz razne mogućnosti: slaganje kolona svaki korisnik po svojim potrebama, bojanje redaka po nekom parametru, filtriranje podataka po svim mogućim parametrima koji se prate u sustavu, grupiranje vozila po bilo kojem kriteriju, brzog pregleda svih evidencija za određeno vozilo
 • Uređivanje unosa i pregleda podataka na temelju sustava korisničkih prava
 • Mogućnost kopiranja podataka s jednog vozila na drugo (radi bržeg unosa)
 • Mogućnost evidencije podsjetnika vezanih za vozilo
 • Mogućnost evidencije radnih zadataka vezanih za vozilo
 • Mogućnost praćenja povijesti promjena unesenih podataka
 • Mogućnost zadavanja raznih upozorenja o isteku određenih poslovnih događaja (servisa, registracije, osiguranja itd.)
 • Obavještavanje korisnika na email vezano za istek bilo kojeg poslovnog događaja

Osnovni podaci vozila

 • Slike vozila s mogućnošću učitavanja, spremanja, rotiranja i preuzimanja istih
 • Vrsta, marka, model, tip vozila i opis modela te registarska oznaka
 • Broj šasije, garažni broj, broj prometne dozvole, boja vozila, SIPP kategorizacija i inventarski broj
 • Država proizvodnje, broj sjedećih, ležećih i stajaćih mjesta, broj kotača i potrebna vrsta vozačke dozvole
 • Godina proizvodnje, datum prve registracije, datum kupnje, datum prestanka korištenja, servisni interval (u km)
 • Snaga motora u kW i KS, obujam motora, broj okretaja u minuti, maksimalna brzina, vrsta prijenosa (mjenjača)
 • Broj osovina i broj pogonskih osovina te dopuštena nosivost osovina
 • Vrsta i tip goriva, volumen spremnika (više njih ukoliko vozilo ima), emisija CO2 (g/km) i emisijski razred
 • Dimenzije vozila, volumen vozila, masa vozila i nosivost (kg) vozila
 • Lokacija na karti (označavanje i pamćenje lokacije vozila)
 • Pripadnost vozila pojedinoj organizacijskoj cjelini unutar poduzeća

Vrijednost i vlasništvo vozila

 • Način kupnje vozila (kredit, leasing, itd.), evidencija osobe/poduzeća od kojeg je kupljeno i s kojom kilometražom te oznakom da li se radi o rabljenom vozilu
 • Cijena po kojoj je vozilo nabavljeno (mogućnost u raznima valutama) uz razradu cijene po nabavnoj vrijednosti, porezu na motorna vozila, carini i trošarini
 • Praćenje leasinga vozila uz izračun vrijednosti leasinga sa svim parametrima: vrijednost vozila, vrijednost ugovora o leasingu, jamčevina, akontacija, troškovi odobrenja, ukupna naknada za leasing, uplata kod preuzimanja vozila, ostatak vrijednosti
 • Izračun mjesečne rate leasinga po parametrima: mogućnost uvećanja prve rate za iznos PPMV-a, poseban porez na motorna vozila u stranoj valuti i u HRK, Iznos prve mjesečne naknade, iznos ostalih mjesečnih naknada, datum prve rate, datum druge rate, napomena vezana za rate
 • Mogućnost generiranja rata sa datumima dospijeća i evidencijom plaćanja pojedine rate uz evidenciju uplaćenog iznosa razrađenog na kamatu i glavnicu
 • Mogućnost evidencije prijevremenog otkupa ili prijenosa/ustupa leasinga nekom drugom
 • Mogućnost evidencije pripadnosti vozila određenoj osobi u određenom vremenskom razdoblju unutar poduzeća (pri čemu postoji mogućnosti evidencija osobe koja je u tom razdoblju zadužena za unos podataka za određeno vozilo)
 • Evidencija primitaka u naravi koje primaju zaposlenici, a vezani su za određeno vozilo
 • Povezanost vozila sa računovodstvom u obliku analitičkog konta

Oprema vozila

 • Evidencija opreme vozila (tempomat, ABS, parkirni senzori, dvozonska klima, itd.)
 • Evidencija dodatne opreme vozila (krovni nosač, protupožarni aparati, itd.) uz evidenciju dobavljača, marke, opisa, datuma kupnje, datuma ugradnje, roka trajanja, cijene i broja ulaznog računa po kojem je kupljeno, te prilaganje scana/slike ulaznog računa
 • Evidencija guma na vozilu uključujući proizvođača, DOT TIN, marke i vrste (zimska/ljetna) te samih dimenzija i promjera gume (col) uz datum ugradnje, poziciju gume na vozilu te kilometražu prilikom kupnje
 • Evidencija felgi na vozilu uključujući proizvođača, marku, vrstu, broj i razmak rupa, promjer, datum ugradnje te poziciju na vozilu
 • Evidencija reklami koje se stavljaju na vozilo (primjerice naljepnice) uz datum kupnje, dobavljača i cijenu te evidenciju broja ulaznog računa po kojem je kupljeno uz mogućnost prilaganja slika istih na vozilu
 • Evidencija rezervnih ključeva njihovog mjesta pohrane, njihovo izdavanje određenoj osobi na korištenje u kojem vremenskom razdoblju
 • Evidencija ENC uređaja (broja, vrste) koji se koristio za određeno vozilo u određenom razdoblju
 • Evidencija kartice za gorivo (od koje kartične kuće, koja vrsta kartice, broj kartice i njezin limit ako postoji) koja se koristila za određeno vozilo u određenom razdoblju
 • Evidencija vinjeta za određeno vozilo uključujući broj vinjete, državu za koju je korištena, cijena, te razdoblje važenja same vinjete i mogućnost prilaganja scana/slike iste
 • Evidencija teretnog prostora koje vozilo posjeduje

Registracija i porez

 • Evidencija registracije vozila uključujući datum registracije, datum isteka registracije, kilometražu prilikom registracije, poduzeće u kojoj je vozilo registrirano, osoba unutar poduzeća koja je vozilo registrirala, cijene i broja ulaznog računa po kojem je vozilo registrirano, adresu poslovnice u kojoj je vozilo registrirano (uz mogućnost prikaza na karti)
 • Pregled svih registracija kroz povijest
 • Evidencija godišnjih poreza na cestovna motorna vozila u iznosu uključujući broj rješenja po kojem je plaćeno, datum dospijeća te datum plaćanja poreza
 • Pregled kroz svih godišnjih poreza vozila kroz povijest

Održavanje i pregledi vozila

 • Evidencija tehničkog pregleda vozila uključujući datum tehničkog pregleda, datum idućeg pregleda, kilometražu prilikom pregleda, kilometražu koju želite upisati za idući pregled, vrstu pregleda (preventivni, redovni, izvanredni pregled), poduzeće koje je napravilo tehnički pregled, osoba unutar poduzeća koja je vozilo odvela na pregled, cijene i broja ulaznog računa za tehnički pregled, adresu poslovnice u kojoj je vozilo pregledano (uz mogućnost prikaza na karti), rezultate tehničkog pregleda u smislu da li je vozilo zadovoljilo na EKO testu i na tehničkom pregledu te evidenciju razloga ukoliko nije, te mogućnost popisa svih pojedinih troškova koji se plaćaju prilikom tehničkog pregleda poput godišnje naknade za ceste, za okoliš, troškovi naljepnice i slično, te mogućnost unosa posebne napomene ako je potrebno
 • Evidencija servisa vozila uključujući datum servisa, datum idućeg servisa, kilometražu prilikom servisa, kilometražu koju želite upisati za idući servis, vrstu servisa (preventivni, redovni, izvanredni pregled, specijalni, periodički), poduzeće koje je napravilo servis, osoba unutar servisa koja je napravila servis (serviser), cijene i broja ulaznog računa za servis, adresu poslovnice u kojoj je vozilo servisirano (uz mogućnost prikaza na karti), oznaku da li je određeni kvar vozačeva krivnja ili ne i o kojem se vozaču (osobi unutar poduzeća radi), popis svih usluga koje su izvršene prilikom servisa uz njihovu pojedinačnu cijenu, popis svih dijelova koji su utrošeni u servisu uz njihovu pojedinačnu cijenu uključujući i evidenciju marke, modela, proizvođača dijelova sa njihovim količinama i rokom trajanja u datumskom ili kilometražnom obliku, te mogućnost unosa posebne napomene ako je potrebno
 • Evidencija homologacije vozila uključujući datum homologacije, kilometražu prilikom homologacije, poduzeće koje je napravilo homologaciju, osoba koja je obavila homologaciju, cijene i broja ulaznog računa za homologaciju, adresu poslovnice u kojoj je vozilo pregledano (uz mogućnost prikaza na karti), da li je izdana potvrda o suglasnosti i ako je broj potvrde o suglasnosti, evidencija dostavljene dokumentacije (strana prometna dozvola, kupoprodajni ugovor, certifikat o suglasnosti, potvrda proizvođača) i svi brojevi tih dokumenata, te mogućnost unosa posebne napomene ako je potrebno
 • Evidencija ostalih usluga rađenih na vozilu (primjerice pranje vozila, lakiranje vozila i sl.) uključujući odabir vrste usluge (šifrirate sami usluge koje želite pratiti), poduzeće koje je uslugu izvršilo, datum izvršenja usluge, datum iduće usluge ukoliko želite da vas program upozorava, kilometražu prilikom koje je usluga izvršena, kilometražu iduće usluge, kvalitetu usluge, cijena i broj ulaznog računa za izvršenu uslugu, adresu poslovnice u kojoj je usluga izvršena (uz mogućnost prikaza na karti), te mogućnost unosa posebne napomene ako je potrebno
 • Evidencija zamjena guma i felgi (svaka evidencija zasebna pa je moguće voditi i ako se mijenjaju cijeli kotači ili samo ako se mijenjaju gume) uključujući poduzeće koje je napravilo zamjenu guma, datum zamjene guma, kilometražu vozila prilikom zamjene guma, te pregled postojećih guma na vozilu i jednostavnim izborom guma koje se stavljaju na vozilo (gume moraju prije biti unesene i šifrirane u opremi vozila); program prati koliko je guma potrošena od zadnje zamjene (u vremenu i kilometrima); za gume se prati i indeks brzine, indeks nosivosti, rok trajanja, stanje gume i vozilo na kojem je bilo ranije
 • Pregled svih tehničkih pregleda, servisa, homologacije, usluga i zamjena guma kroz povijest

Osiguranje vozila i štete

 • Evidencija osiguranja vozila uključujući unos osiguravajuće kuće, osiguranika, ugovaratelja, osobu koja je vozilo osigurala, vrstu osiguranja (obvezno, kasko, itd.), početak trajanja, istek trajanja, broj police, broj zelene karte, bonusni razred, osigurane svote za štete na osobama i na stvarima, sve vrste rabata, njihove iznose u iznosu i postotku te kod kojeg referenta u osiguranju su postignuti, te cijene i broja ulaznog računa za osiguranje
 • Pregled kroz svih osiguranja vozila kroz povijest
 • Evidencija šteta na vozilu uključujući vrstu štete (šteta u sudaru, pronađeno vozilo oštećeno na parkingu i sl.), razina oštećenja (velika, srednja, mala), status štete, da li je vozačeva krivnja, tko je bio vozač, datum nastanka štete i vrijeme nastanka (sat i minuta), kilometraža vozila prilikom nastanka štete, da li pokriva osiguranje, koja vrsta osiguranja pokriva štetu, izbor broja police (prije unesene u osiguranja), kako se radi nadoknada štete (nagodbo, temeljem računa popravka i sl.), evidencija zapisnika o oštećenju vozila uz mogućnost cjelokupnog opisa, da li je bila policijska intervencija, broj policijskog zapisnika, da li je obavljen alkotest, koliko je bio iznos promila u krvi, lokacija nastanka štete (konkretna adresa sa mogućnošću unosa i zemljopisnih koordinata (širine i dužine) te prikaza na karti), procjena štete u iznosu (i raznim valutama), te iznosu kojeg pokriva osiguranje, mogućnosti prilaganja slika štete vozila, evidencije svih dijelova vozila koji su oštećeni (mogućnost evidencije razine oštećenja pojedinog dijela, iznosa štete, te da li je potrebno isti zamijeniti ili se može popraviti), evidencija svih ulaznih računa i njihovih izdavatelja (dobavljača) po toj šteti, evidencija svih sudionika u šteti i njihovih kontakata (i svjedoka) uključujući evidencije da li se radi o povrijeđenoj osobi i njihove police osiguranja, opis štete i opis nastanka prometne nesreće (kao u obrascu za prijavu osiguranju), iskaz vozača, te mogućnost prilaganja svih dokumenata u obliku privitka/scanova uz samu štetu
 • Pregled svih šteta vozila kroz povijest

Transport

 • Mogućnost pregleda podataka iz modula Transporta pri čemu je moguće vidjeti koje je sve dozvole vozilo koristilo (temeljna, specijalna, CEMT, itd.) uključujući datum zaduženja, datum razduženja i broj same dozvole
 • Pregled svih putnih radnih listova koji su vezani na pojedino vozilo kroz povijest i koji vozač ga je vozilo po određenom putnom radnom listu
 • Pregled svih vozača po putnim radnim listovima kroz povijest uključujući vrijeme polaska i dolaska po putnom radnom listu, broj kilometara, prosječna potrošnja i ukupni troškovi vozača po određenom putnom radnom listu
 • Pregled svih troškova vozila po putnim radnim listovima kroz povijest uključujući kad su nastali

Ocjenjivanje i potrošnja vozila

 • Periodično ocjenjivanje vozila uključujući datum ocjenjivanja, ocjenjivača, datum važenja navedenog ocjenjivanja, sveukupna ocjena na temelju ocjenjivanja više kategorija vozila: 1. motor, osovina i prijenos, 2. karoserija, 3. ovjes, 4. potrošni dijelovi, 5. unutrašnjost vozila, 6. gume
 • Svako ocjenjivanje pojedinih kategorija se može izvršiti kao ocjena prolaz/pad, u brojčanom smislu te kao izbor šifrirane ocjene (statusa) kojeg korisnik samostalno može definirati uz mogućnost stavljanja napomene za određeni dio vozila
 • Mogućnost grafičkog prikaza svih troškova vozila kroz periode (mjesece, godine)
 • Mogućnost usporedbe svih troškova za dva vozila radi viđenja isplativosti zadržavanja vozila u voznom parku
 • Mogućnost unosa tekstualnog opisa i razrade vezane uz pojedino ocjenjivanje vozila
 • Pregled svih ocjenjivanja vozila kroz povijest

Dokumentacija

 • Mogućnost prilaganja bilo kakve vrste dokumentacije uz vozilo (skenirani manual za upravljanje vozilom, knjižicu vozila i sl.) uključujući vrstu dokumenta, broj dokumenta, datum dokumenta, naziv dokumenta i napomenu vezanu za dokument
 • Mogućnost korištenja funkcionalnosti drag&drop radi lakšeg prilaganja samih dokumenata
 • Povezanost sa sustavom za upravljanje dokumentima (DMS)
 • Datoteke koje se mogu prilagati mogu biti bilo kojeg formata (txt, xlsx, docx, pdf, jpg, png, jpeg)
 • Pregled sve dokumentacije priložene kroz povijest

Izvještavanje

Ostalo


Povezanost, integrabilnost, izvoz podataka te uvjeti korištenja

Povezanost unutar sustava
 • Modul Transport
 • Modul Organizacija transporta
 • Modul Servis vozila
 • Modul Putni nalozi
 • Modul Loko vožnja
 • Modul Menadžersko izvještavanje
 • Modul Upravljanje dokumentima
 • Proizvod MobileData
Integrabilnost
Mogućnost povezivanja s vanjskim sustavima:

 • Integralni informacijski sustav (ERP),
 • Sustav za upravljanje transportom (TMS),
 • Sustav za praćenje i nadzor vozila

Oblik povezivanja:

 • Izravno na bazu podataka,
 • Web API-a,
 • Datoteka (csv, xlsx, xml)
Izvoz podataka
 • XLSX
 • CSV
 • XLS
 • TEXT
 • HTML
 • RTF
 • PDF
Cijena programskog rješenja (modula)
Cijena ovisi o mnogim parametrima:

 • Broju korisnika
 • Broju drugih povezanih modula
 • Broju vozila
 • Funkcionalnostima rješenja
 • Eventualnom integrabilnosti
 • Eventualnim doradama i prilagodbama

Svaka ponuda je jedinstvena kao što je i svaka organizacija u kojoj se rješenje implementira jedinstvena.


Klikom na galeriju pogledajte neke od prikaza rješenja:


Izbornik modula Vozni Park:

Izbornik modula - Vozni park - Apross

Pošaljite upit za ponudu:

Ime i prezime*

Vaš Email*

Predmet

Vaša Poruka