Softver za transport, logistiku i organizaciju transporta

Osnovni modul se sastoji od sljedećih podmodula:

 • Transport
  • Dokumentacija
  • Upravljanje transportom
  • Upravljanje voznim parkom
  • Upravljanje poslovnim partnerima
  • Postavke modula i matični podaci

 • Organizacija transporta
  • Dokumentacija
  • Upravljanje organizacijom transporta
  • Upravljanje poslovnim partnerima
  • Postavke modula i matični podaci

 

Struktura izbornika u APROSS-u za modul Logistika:

Izbornik 1

 

Galerija prikaza iz APROSS-a – Logistika