Softver za računovodstvo, salda konti i financijske izvještaje

Osnovni modul se sastoji od sljedećih podmodula:

  • Glavna knjiga
  • Knjiga ulaznih računa
  • Knjiga izlaznih računa
  • Dugotrajna imovina
  • Analitika kupaca i dobavljača
  • Financijski izvještaji
  • Postavke računovodstva

Struktura izbornika u APROSS-u za modul Računovodstvo

Struktura modula računovodstva/glavna, ulazna i izlazna knjiga

 

Struktura modula računovodstva/analiza kupaca, dobavljača, postavke

Osnovna sredstva i sitni inventar su posebne aplikacije koje se pozivaju iz APROSS-a čija je struktura izbornika:

Struktura modula računovodstva/osnovna sredstva

 

Struktura modula računovodstva/sitni inventar

Galerija prikaza iz APROSS-a – Računovodstvo