Softver za poreznu evidenciju poduzeća i Intrastat

Osnovni modul se sastoji od sljedećih podmodula:

  • Porez na dodanu vrijednost (PDV)
  • Intrastat

Struktura izbornika u APROSS-u za modul Porezi:

Struktura modula poreza na dodanu vrijednost, Intrastat

Galerija prikaza iz APROSS-a - Porezi