27.12.2016., Zakonske promjene

2017. godina donosi određene izmjene u zakonodavstvu kao i određene dorade i izmjene u programskom rješenju Apross. Izmjene koje su navedene u ovoj obavijesti su samo sažetak osnovnih zakonskih izmjena koje su vezane za sustav Apross.

 • Novosti u oporezivanju dohotka
  • Plaće
  • Drugi dohodak (autorski honorari i ugovori o djelu)
 • Novosti Zakona o PDV-u
 • Novosti vezane za tehničku provedbu fiskalizacije

 

Novosti u oporezivanju dohotka

A) Plaće

Za obračun plaća koje će biti isplaćene u 2017. godini je potrebno imati verziju plaća 3.0.001

1). Mjenjaju se porezni razredi

Porezni razredi 2017.

Porezni razredi se u Aprossu mijenjaju na sljedećoj lokaciji: Postavke\Porezne stope

Zagreb Data će pomoći korisniku ažuriranjem poreznih razreda (na 02.01.2017.), međutim ukoliko promjene iz nekog razloga ne dođu do korisnika, korisnik je OBVEZAN SAM PROVJERITI POREZNE RAZREDE I PROMIJENITI UKOLIKO SU STOPE STARE. (u gornju granicu drugog poreznog razreda se upiše 999999,99) 

2.) Uveden novi porezni institut: Osnovica osobnog odbitka

Od 01.01.2017. uveden je novi porezni institut pod nazivom osnovica osobnog odbitka i čini polaznu veličinu za izračun svih prava i neoporezivih primitaka.

Osnovni osobni odbitak je od 2017. godine 3.800,00 HRK, a osnovica za odbitak na temelju uzdržavanih članova je 2.500,00 kuna.

Osnovice osobnih odbitaka se u Aprossu mijenjaju na sljedećoj lokaciji: Postavke\Postavke poduzeća

Zagreb Data će pomoći korisniku ažuriranjem osnovica osobnih odbitaka (na 20.12.2016.), međutim ukoliko promjene iz nekog razloga ne dođu do korisnika, korisnik je OBVEZAN SAM PROVJERITI OSNOVICE OSOBNIH ODBITAKA I PROMIJENITI UKOLIKO PODACI NISU POPUNJENI.  (ako ne vidite navedena polja nemate potrebnu verziju programa)

3.) Uvećanje osobnog odbitka za uzdržavane članove

Osobni odbici 2017. za obitelj

Osobni odbici 2017. za invalidnost

Promjene osobnih odbitaka za pojedinog radnika se u Aprossu mijenja na sljedećoj lokaciji: Matični podaci\Kadrovi\Radnici

Osobni odbitak 2017. unosZagreb Data će pomoći korisniku ažuriranjem osobnih odbitaka (na 23.12.2016.), međutim nije moguće prepoznati u potpunosti kod svih radnika od čega se sastoje njihovi osobni odbici. Na prozoru radnici postoji novo polje „Porezna olakšica (obitelj) 2017.“ koje će biti automatski popunjeno (ukoliko ga je moguće prepoznati, pa primjerice: radnik koji je imao u u 2016. godini koeficijent 0,5 automatski će mu biti dodijeljen 0,7). Međutim, postoji situacija kad program ne može prepoznati od čega se sastoji određeni koeficijent (što je u manjini slučajeva) pa će prilikom obrade plaće upozoriti korisnika na kontroli podataka da određeni radnici nemaju upisan osobni odbitak.

Korisnik je OBVEZAN SAM PROVJERITI OSOBNE ODBITKE I POPUNITI IH UKOLIKO PODACI NISU POPUNJENI.  (ako ne vidite navedena polja nemate potrebnu verziju programa)

Prilikom puštanja obračuna plaće, skrećemo pažnju na gubmić ‘kontrola’. Ukoliko nešto od parametara nije ispravno postavljeno, tu će se pojaviti upozorenje.

Kontrola podataka 2017.

4.) Obračun poreza za plaće obveznicima iz I. skupine po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju RH i na području grada Vukovara

Od 01.01.2017. porez nakon što se obračuna kao i za ostale radnike još se umanjuje za 50%.

Stupanj razvijenosti prema posebnom propisu se može ažurirati u Aprossu na sljedećoj lokaciji: Matični pordaci\Ostale matične\Općine

Zagreb Data će pomoći korisniku ažurirati općine koje spadaju u I. skupinu po stupnju razvijenosti (na 23.12.2016.), međutim ukoliko promjene iz nekog razloga ne dođu do korisnika, korisnik je OBVEZAN SAM PROVJERITI OPĆINE I AŽURIRATI UKOLIKO PODACI NISU POPUNJENI.  (ako ne vidite navedena polja nemate potrebnu verziju programa)

 

B) Drugi dohodak

Zakonske izmjene donose slijedeće promjene:

 • Porez će se obračunavati po stopi od 24 posto (trenutačno je 25 posto)
 • Neće biti izuzeća obračuna doprinosa (trenutačno se doprinosi ne obračunavaju za umirovljenike, autorske i umjetničke honorare, naknade za sportske suce i delegate)
 • Paušalni izdatak (neoporezivi iznos primitka) za autorske naknade ostaje 30 posto, a za umjetničke naknade 55 posto
 • Doprinosi za zdravstveno osiguranje umanjuju se s 15 posto na 7,5 posto
 • Doprinosi za mirovinsko osiguranje umanjuju se s 20 posto na 10 posto (MIO 1. stup – 7,5 posto, MIO 2. stup – 2,5 posto).

1). Autorski honorari

Verzija Plaća 3.0.001 donosi sve navedene promjene i nije potrebno ništa posebno podešavati.

Ključan podatak za obračun honorara je datum obračuna. Ako je datum u 2017. godini, honorar će se obračunati po novim pravilima. Ako će krajem godine postojati neisplaćeni honorari, bit će ih potrebno ponovo obračunati nakon što se promijeni datum honorara.

2). Ugovori o djelu

Promjene stopa potrebno je unijeti u vrste ugovora koji se nalaze na sljedećoj lokaciji:

Ugovori o djelu\Matični podaci\Vrste ugovora

Ispravnost Vaših obračuna za 2017. godinu, možete provjeriti na kalkulatorima koje smo napravili u suradnji s TEB-om, a nalaze se na web stranicama TEB poslovnog savjetovanja:

https://www.teb.hr/kalkulatori

 

Novosti Zakona o PDV-u

Od 01.01.2017. došlo je do preraspodjele između stopa PDV-a od 25 i 13%. Pregled u slijedećoj tablici

PDV 2017.

Promjene u Aprossu

Korisnik koji se bavi djelatnostima u kojima prodaje navedene vrste robe treba u Aprossu u bazi 2017. godine ući u svaki artikl i promijeniti poreznu tarifu u programu „Artikli“. Kalkulacija će se automatski prilagoditi novoj poreznoj stopi na način da će se maloprodajna cijena s PDV-om korigirati sukladno promjeni porezne stope. Ako korisnik ne želi promjenu cijene mora u programu „Kalkulacija cijene“ korigirati cijenu shodno svojim željama.

Više na sljedećoj poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2526.html

 

Novosti vezane za tehničku provedbu fiskalizacije

Porezna uprava je u svrhu održavanja potrebne razine informacijske sigurnosti najavila obveznicima fiskalizacije da se mjenja tehnička provedba fiskalizacije od 09.01.2017. godine.

Zagreb Data je prilagodila i istestirala rješenje i procedure za obavljanje procesa fiskalizacije te prilagodila rješenje za sve korisnike koji svoje račune fiskaliziraju. Korisnici sami nisu obvezni ništa povodm ove točke raditi u Aprossu.

Više o samoj novosti je objavila porezna uprava na svojoj stranici koja je vidljiva na sljedećoj poveznici:

https://www.porezna-uprava.hr/Lists/Vijesti/Vijest.aspx?ID=1693&RootFolder=%2FLists%2FVijesti&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Eporezna-uprava%2Ehr%2FStranice%2FNaslovnica%2Easpx

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail