15.02.2019., Zakonske promjene

Sukladno čl. 165 Pravilnika poreza na dodanu vrijednost, svi obveznici PDV-a, uz standardni obrazac PDV-a moraju dostaviti i novi obrazac URA u sustav ePorezna.

Obrazac URA prvi puta se predaje zajedno s PDV-om siječanj 2019. tj. do 20. veljače 2019. godine i moguće ga je dostaviti u XML datoteci.

Potrebni preduvjeti kako bi slanje Obrazac URA datoteke bilo moguće su:

  • Verzija Apross-a 1.11.378 ili veća
  • Formiran obračun PDV-a

U modulu „Obračun PDV-a“, nakon što je obračun formiran, klikom na tipku obrazac poziva se prozor u kojemu je moguće kreirati XML datoteku i/ili ispisati obrazac URA.

U novo otvorenom prozoru potrebno je iz padajućeg izbornika „Export XML“ izabrati „Obrazac URA“. Klikom na obrazac URA isti će vam se snimiti na Vašu predodređenu lokaciju (osim u slučaju da je kvačicom označena opcija „Izbor lokacije“, u kom slučaju će Vas program pitati gdje želite spremiti XML datoteku).

U slučaju da Obrazac URA želite samo ispisati potrebno je iz padajućeg izbornika „Ispis obrazaca“ odabrati „Obrazac URA“.

Apross - Obrazac URA

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail