Virmani

Ispis Virmana

APROSS:/ULAZNI RAČUNI / Ispis virmana PLAĆE:/OBRADA / Ispis virmana /Autorski honorari / Ispis virmana

Priprema Virmana se može napraviti kroz razne dijelove APROSS - naziv-a:

Svi virmani koji se formiraju dolaze u dio APROSS - naziv-a koji se zove Ispis Virmana. U njemu se virmani mogu ispisati ili pripremiti za prijenos u Internet bankarstvo.

Pretraživanje virmana

Prilikom ulaska u Ispis virmana ponuđene su 3 opcije:

  • Novi virmani – Za ispis će se ponuditi samo novi (neispisani virmani)
  • Stari virmani prema datumu ispisa – Program traži da se upiše datum ispisa virmana i u listi s desne strane nudi izbor. Datum nije potrebno upisati; enter u bez upisanog datuma će ponuditi sve datume u kojima je bilo ispisa virmana
  • Određeni broj virmana – Unosi se broj željenog virmana i on se nudi za ispis
  • Svi virmani – Za ispis se nude svi virmani, bez obzira na status ili vrijeme ispisa

vrimanispis

Označavanje virmana

Odabirom jedne od opcija, formirat će se lista virmana koji zadovoljavaju zadani uvjet. Lista je grupirana po žiro računima. Virmani se mogu označavati pojedinačno, svi vrimani za jedan žiro račun ili svi (klik na opciju Ispis)

Nakon što su označeni željeni virmani oni se mogu ispisati ili se može formirati datoteka za slanje u internet bankarstvo.

Prikaz virmana

Prije ispisa, virman je moguće pregledati (desni klik->Prikaz virmana). Virman će biti prikazan na HUB obrascu, upravo onako kako će biti ispisan.

Korekcija virmana

Svaki virman se može u bilo kojem trenutku promijeniti. (Desni klik na virman -> Korekcija virmana). Promijeniti se može bilo koje polje uključujući iznos i datum virmana. Prilikom promjene ključnih podataka treba paziti da se odgovarajuća promjena ručno provede u evidencijama iz kojih su virmani formirani ukoliko je potrebno.

Program omogućuje i grupnu promjenu podataka:

  • promjena datuma za označene virmane
  • promjena ŽR za označene virmane

Storno virmana

Ručno formirani virman (oznaka Ruč.V) se može brisati (Desni klik na virman -> brisanje) Virmani koji su napravljeni automatski trebaju se stornirati u onom dijelu programa gdje su nastali (Npr. storno uplate u ulaznim računima)

Formiranje Specifikacije

Ukoliko svi označeni virmani imaju jednaki žiro račun na koji se vrši plaćanje, otvara se opcija formiranja specifikacije (desni klik->formiraj specifikaciju) Odabirom opcije ‘Formiraj specifikaciju’ odabrani virmani bit će označeni kao ispisani, a formirat će se novi virman koji će biti zbroj odabranih virmana.

Pregled specifikacija može se dobiti klikom na gumb ‘Pregled specifikacija’, a specifikacija se može ispisati desnim klikomna listu formiranih specifikacija

Vraćanje u neispisane virmane

Virmane za određeni datum moguće je vratiti u neispisane virmane desnim klikom na popis virmana za datum, te odabirom opcije ‘Vrati u neispisane virmane’.

Ispis u ASCII formatu

Internet bankarstvo

Kontrola ispravnosti

Program ima ugrađenu kontrolu ispravnosti upisanih virmana (račun platitelja/primatelja, model/broj odobrenja, model/broj zaduženja, svrha). Neispravni virmani označeni su crvenom bojom te ih je potrebno ispraviti da bi se mogli ispravno učitati u Internet bankarstvo. Virman je moguće ispraviti desnim klikom –> Korekcija virmana.

virmankorekcija
Ispravni podaci označeni su zelenom kvačicom, a neispravni crvenim uskličnikom. Program provjerava ispravnost podatka tijekom upisa.